تماس با ما :

021-88847880
 
مرفین بزاقی

تست سریع تشخیص مرفین در بزاق دارای cut off استاندارد 40ng/mlتمامی مراحل طراحی و ساخت این تست توسط متخصصان این شرکت و بنا به درخواست نیروی انتظامی انجام شده است.اختلافات بیولوژیک در نواحی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ناشی از بیماری های موضعی و سیستمیک در نتایج تست مورد آزمایش و تحقیق واقع شد تا در نهایت تستی مناسب تولید گردد.به منظور افزایش صحت و کاهش موارد مثبت و منفی کاذب کیت همواره مورد بررسی قرار می گیرد.

مدل:کاستی
نمونه:بزاق
زمان:5الی7دقیقه
حساسیت:40NG/M