تماس با ما :

021-88847880
 
Multi Drug

تست جهت تشخیص morphine با حساسیت 300ng/ml آمفتامین با حساسیت 500ng/ml و مت آمفتامین با حساسیت 500ng/ml در ادرار.
مدل:کاستی
نمونه:ادرار
زمان:5دقیقه
حساسیت:mor300ng/ml)*(Am500/ml)*(met500ng/ml))