تماس با ما :

021-88847880
 
T&M

این تست برای شناسایی مرفین و حشیش و متابولیتهای آن در ادرار طراحی شده است که قادر به تشخیص مقادیر مرفین به میزان 300ng/ml و ماریجوانا به میزان50ng/ml است

مدل:نواری

نمونه:ادرار

زمان:4دقیقه

حساسیت:mor 300ng/ml*THC 50 ng/ml